Lezecka akademia ASA cez letné prázdniny organizuje Detské lezecké kempy pre deti a mládež z celého Slovenska.
A JE TO TU NOVE TERMINY!
  9.-13.7. pobytový
16.-20.7. pobytový
20.-24.8. denný
Každé dieťa má nato aby liezlo!
Všetky deti "horsa" do známeho horstva!
Cez letné prázdniny po roku opäť dobrodružné lezecké kempy pre deti a mládež z celého Slovenska!
POBYTOVÉ AJ DENNÉ SÚSTREDENIA - LEZECKÉ KEMPY zamerané na outdoorové aktivity spojené hlavne s lezením na umelej stene a skalách v Driekyňi, Kalamarke, v Jelenci prekrásnej prírode Starohorských vrchov v okolí Banskej Bystrice.
Bližšie info a registrácia na:
lezeckaakademia@gmail.com

KONTAKTUJTE NÁS