Lezenie je jednou z lokomoťných - prirodzených pohybových zručností, ktorá môže pozitívne ovplyvniť všeobecnú zdravotnú zdatnosť a psychomotorický vývoj detí. Rozvíja pohybovú fantáziu, ponúka nové pohybové štruktúry, zlepšuje orientačný zmysel a kontrolu ťažiska. Lezením môžeme vhodne kompenzovať každodennú, často jednostrannú záťaž, ktorou sú deti vystavované napr. v iných športoch. Pomáha zlepšovať držanie tela, pohybový aparát, koordináciu pohybov, zmysel pre rovnováhu, ako aj pohyblivosť. Pričom deti sa učia prekonávať sami seba a vhodne zvolenou hrou alebo cvičením deti dostatočne motivujeme a zároveň cielene pôsobíme na rozvoj pohybových schopností, ktoré sú dôležitým predpokladom pre nácvik nových pohybových zručností.

Deťom preto ponúkame lezenie ako formu pohybu, ktorý je vďaka svojej rôznorodosti veľmi vhodný na vypracovanie a budovanie kondície a koordinácie. Lezecká Akadémia ASA pozýva všetky deti a mládež do krúžkov a na tréningy športového lezenia a horolezectva.

Kedy a organizácia

Deti si pod vedením kvalifikovaných inštruktorov osvoja základy športového lezenia a boulderingu, pohybu na umelej stene, základné pohybové štruktúry a koordinačné schopnosti, poznatky o výstroji a základy istenia.

Deti sú zaradené do skupín, ktoré vedú skúsení tréneri. Samozrejme, tréning je prispôsobený ich veku a výkonnosti, prišom u menších detí preferujeme cvičenia formou lezeckých hier, riešenie úloh hravou formoua zážitkom.

U starších a skúsenejších sú tréningy viac cielené a doplnené o špecifické cvičenia, posilňovania a zúčastňujú sa tiež pretekov a súťaží. Všetky tieto deti majú možnosť zapojiť sa aj do outdoor kurzov lezenia, ktoré prebiehajú vonku na skalách.

Tréningy lezenia počas školského roka 2018/2019
 • Pondelok
  15:30 - 17:00 Level 1, stena Pavúk
  17:00 - 18:30 tréning Elit, stena Pavúk
 • Utorok
  16:00 - 17:00 Level 0 - prípravka, stena Pavúk
 • Streda
  15:30 - 17:00 Level 2, stena Pavúk
  17:00 - 18:00 tréning Elit - kondičná príprava, Brutal Povala, Plavaren, stena Pavúk
 • Štvrtok
  16:00 - 17:30 tréning Elit, stena Pavúk
 • Piatok
  16:00 - 17:30 tréning Elit
 • Sobota/Nedeľa
  lezenie na  skalach - iba Elit

KONTAKTUJTE NÁS