Lezenie je jednou z lokomoťných - prirodzených pohybových zručností, ktorá môže pozitívne ovplyvniť všeobecnú zdravotnú zdatnosť a psychomotorický vývoj detí. Rozvíja pohybovú fantáziu, ponúka nové pohybové štruktúry, zlepšuje orientačný zmysel a kontrolu ťažiska. Lezením môžeme vhodne kompenzovať každodennú, často jednostrannú záťaž, ktorou sú deti vystavované napr. v iných športoch. Pomáha zlepšovať držanie tela, pohybový aparát, koordináciu pohybov, zmysel pre rovnováhu, ako aj pohyblivosť. Pričom deti sa učia prekonávať sami seba a vhodne zvolenou hrou alebo cvičením deti dostatočne motivujeme a zároveň cielene pôsobíme na rozvoj pohybových schopností, ktoré sú dôležitým predpokladom pre nácvik nových pohybových zručností.

Deťom preto ponúkame lezenie ako formu pohybu, ktorý je vďaka svojej rôznorodosti veľmi vhodný na vypracovanie a budovanie kondície a koordinácie. Lezecká Akadémia ASA pozýva všetky deti a mládež do krúžkov a na tréningy športového lezenia a horolezectva.

Kedy a organizácia

Deti si pod vedením kvalifikovaných inštruktorov osvoja základy športového lezenia a boulderingu, pohybu na umelej stene, základné pohybové štruktúry a koordinačné schopnosti, poznatky o výstroji a základy istenia.

Deti sú zaradené do skupín, ktoré vedú skúsení tréneri. Samozrejme, tréning je prispôsobený ich veku a výkonnosti, prišom u menších detí preferujeme cvičenia formou lezeckých hier, riešenie úloh hravou formoua zážitkom.

U starších a skúsenejších sú tréningy viac cielené a doplnené o špecifické cvičenia, posilňovania a zúčastňujú sa tiež pretekov a súťaží. Všetky tieto deti majú možnosť zapojiť sa aj do outdoor kurzov lezenia, ktoré prebiehajú vonku na skalách.

Tréningy lezenia počas školského roka 2019/2020
 • Pondelok
  15:30 - 17:00 LEVEL 1stredne pokročilí (napr. deti, ktoré už liezli min.1 rok v level 1, a deti ktoré absolvovali min. jeden rok v prípravke) vekovej kategórie 7-9 rokov, zamerané na rozvoj lezeckých schopností, cielené špecifické cvičenia a bouldering, stena Pavúk
  17:00 - 18:30 tréning ELITa individuálne tréningy, podmienka účasti na všetkých 3 tréningoch v týždni + extra tréningy pre pokročilých so záujmom zúčastňovať sa pretekov, lezenie na skalách, stena Pavúk
 • Utorok
  15:30 - 16:30 LEVEL 0
  - lezecká Prípravka,  pre 5 - 7 ročné deti, začiatočníci a mierne pokročilý, lezenie hravou formou pomocou lezeckých hier, riešením úloh, popoliezaním a traverzovaním, základy lezeckých pohybov a pohybových schopností, základy boulderingu, návyky a pravidlá bezpečnosti pohybu v lezeckom priestore. Deti v tomto leveli ešte nie sú primárne vedené k práci s lezeckým materiálom a lezením do výšky, stena Pavúk
 • Streda
  15:30 - 17:00 LEVEL 2
  určené pre deti od 10 do 15 rokov, rozvoj lezeckých schopností, posilňovacie cvičenia, kondičné tréningy, bouldering, stena Pavúk
  17:00 - 18:00 tréning ELIT - kondičná príprava, Brutal Povala, Plavaren, stena Pavúk
 • Štvrtok
  16:00 - 17:30 tréning ELIT a individuálne tréningy, stena Pavúk
 • Piatok
  16:00 - 17:30 tréning ELIT
 • Sobota/Nedeľa
  lezenie na  skalach - iba ELIT

KONTAKTUJTE NÁS