Zápis na tréningy a krúžky športového lezenia 2019/20

18.9.2019 - 18.9.2019
Zápis na tréningy a krúžky športového lezenia 2019/20

Organizácia tréningov a krúžkov športového lezenia v spolupráci s SCVČ Relaxáčik, I. polrok 2019/2020 stena PAVÚK (Tajovského ul.).
Krúžky sú zadelené podľa dní a zamerania tréningov, veku a lezeckej výkonnosti dieťaťa, ktoré prosíme dodržiavať. Každú zmenu mimo tohto rozdelenia prekonzultujte s inštruktormi ASA.
Krúžky neprebiehajú počas školských prázdnin a štátnych sviatkov.
Počet deti v skupine je obmedzený a po naplnení skupiny už nie je možné prijať dalších záujemcov.
Dieťa je na krúžok predregistrované po zaslaní registračného formuláru, cez náš web TU, priamo link: http://www.allsportsacademy.sk/kontakt
(do správy napísať vek a level dieťaťa) najneskôr do 10.9.2019. Po predregistrácii vám bude do niekoľkých dní zaslaná prihláška.
Poplatok, spolu s prihláškou, za I. polrok je potrebné uhradiť v hotovosti na zápise 18. 9. 2019 od 15:30 - 16:30, ktorý bude na stene Pavúk.
Prihláška musí byť riadne podpísaná spolu s pravidlami, ktoré prosíme dodržiavať a tiež s nimi oboznámiť aj svoje deti, aby ich dodržiavali.
Dieťa je riadne prihlásené až pri zápise po odovzdaní prihlášky a uhradení členského poplatku.
Rozpis tréningov a krúžkov, ktoré začínajú od 30.septembra je nasledovný:

PONDELOK - 15:30 - 17:00 - stredne pokročilí LEVEL 1 (napr. deti, ktoré už liezli min.1 rok v level 1, a deti ktoré absolvovali min. jeden rok v prípravke) vekovej kategórie 7-9 rokov, zamerané na rozvoj lezeckých schopností, cielené špecifické cvičenia a bouldering.
                     17:00 - 18:30 - ELITE a individuálne tréningy, podmienka účasti na všetkých 3 tréningoch v týždni + extra tréningy pre pokročilých so záujmom zúčastňovať sa pretekov, lezenie na skalách

UTOROK - 15:30 - 16:30 - LEVEL 0 lezecká PRÍPRAVKA, pre 5 - 7 ročné deti, začiatočníci a mierne pokročilý, lezenie hravou formou pomocou lezeckých hier, riešením úloh, popoliezaním a traverzovaním, základy lezeckých pohybov a pohybových schopností, základy boulderingu, návyky a pravidlá bezpečnosti pohybu v lezeckom priestore. Deti v tomto leveli ešte nie sú primárne vedené k práci s lezeckým materiálom a lezením do výšky.

STREDA - 15:30 - 17:00 - LEVEL 2 určené pre deti od 10 do 15 rokov, rozvoj lezeckých schopností, posilňovacie cvičenia, kondičné tréningy, bouldering.
                17:00 - 18:00 - ELITE a individuálne tréningy, podmienka účasti na všetkých 3 tréningoch v týždni + extra tréningy, určené pre pokročilých so záujmom zúčastňovať sa pretekov, lezenie na skalách

ŠTVRTOK - 17:00 - 18:30 - ELITE a individuálne tréningy
*Lezecká akadémia ASA môže časový informačný rozpis a rozdelenie do skupín upraviť (popr. zrušiť) podľa množstva záujmu a úrovne všetkých detí vždy po vyhodnotení zápisu.

Možnosť využiť vzdelavací poukaz.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Na všetky deti sa už tešíme a prajeme úspešný začiatok školského roka!